Toimintaa tassutellen logo
EtusivuEsittelyYksityiskoulutusWebinaarit

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Toimintaa tassutellen / Teea Nurminen

Seilimäki 21 B 8

02180 Espoo

Y-tunnus 3244875-8

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toimintaa tassutellen / Teea Nurminen

sähköposti: koulutus@toimintaatassutellen.fi

Rekisterin nimi

Toimintaa tassutellen asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on Toimintaa tassutellen asiakasrekisteri. Rekisterissä olevat henkilöt ovat ostaneet Toimintaa tassutellen palveluita.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Toimintaa tassutellen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten (koulutus- ja webinaaripalveluiden) arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista (palveluista)

Rekisterin suojaus

Toimintaa tassutellen asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan Toimintaa tassutellen kouluttaja Teea Nurminen tai tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjä. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen luovutus

Toimintaa tassutellen ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille. Toimintaa tassutellen voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä tallennettuihin tietoihin Toimintaa tassutellen asiakasrekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Toimintaa tassutellen

Seilimäki 21 B 8

02180 Espoo

Toimintaa tassutellen vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä enintään kolmen kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun (koulutus@toimintaatassutellen.fi).